Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Sądy Okręgowe 

Sądy Rejonowe 

PPUP Poczta Polska 

Urzędy Miast PPL  

Urzędy Regulacji Elektronicznej 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Gospodarki 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

ING Bank S.A. 

Kredyt Bank S.A. 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
i wiele innych